Chính sách bảo mật

Các thông tin của học viên đăng ký được bảo mật tuyệt đối !

Chúng tôi chỉ nhận các thông tin về đơn hàng và thông tin xác nhận của học viên (không yêu cầu cung cấp những thông tin riêng tư nào khác) để phục vụ cho những mục đích liên quan đến quá trình đối soát, chỉnh sửa bổ sung hoặc cập nhật mã CODE kích hoạt khóa học cho người đăng ký.

Chat Zalo
Gọi ngay